De ouders ernstige schade toebrengen

De Profeet Moehammed, moge Allah zijn eer en status verhogen, heeft gezegd:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنَّة عاقٌّ»رواه البخاري  Wat betekent: [Degene die zijn ouders ernstige schade toebrengt, behoort niet tot de Moslims die als eerste naar het Paradijs gaan]. Deze overlevering (Hadieth) is verteld door de Imam Al-Boegarie. ^Aaq betekent degene die zijn ouders ernstige schade toebrengt. ^Oeqoequl-walidijn; de ouders of één van beide te behandelen op een manier die ze ernstige schade toebrengt. De ouders of één van beide behandelen op een manier die ze ernstige schade toebrengt, behoort tot de grote zonden. Bijvoorbeeld de ouders slaan, uitschelden of vervloeken. Meer voorbeelden;
  • Dat de zoon zijn vader helpt en steunt bij het onrechtvaardig behandelen van zijn moeder.
  • Of dat hij zijn moeder helpt en steunt bij het onrechtvaardig behandelen van zijn vader.
Dit allemaal behoort tot de grote zonden. ^Oeqoeq al-om; de moeder behandelen op een manier die haar ernstige schade toebrengt. ^Oeqoeqal-ab; de vader behandelen op een manier die hem ernstige schade toebrengt. De moeder behandelen op een manier die haar ernstige schade toebrengt is een grotere zonde dan de vader behandelen op een manier die hem ernstige schade toebrengt. Eveneens is het gehoorzaam zijn aan de moeder meer beloning waard dan het gehoorzaam zijn aan de vader. Bir al-walidijn; gehoorzaam zijn aan de vader of de moeder. Gehoorzaam zijn wat volgens de Islamitische regels geoorloofd is. Het gehoorzaam zijn aan de ouders wat volgens de Islamitische regels geoorloofd is, is een verplichting in de Islam. Als de Moslim persoon gehoorzaam aan de ouders is, in wat Allah NIET verboden heeft, verdient diegene beloning van Allah. Het is overgeleverd dat de zoon van de Imam ^Omar, moge Allah zijn daden belonen, een man zag die zijn moeder op zijn rug tilde. Die man zei tegen hem: ik heb de bedevaart (Hadj) verricht, terwijl ik mijn moeder op mijn rug tilde. Denkt u dat ik alle rechten en plichten tegenover mijn moeder voldaan heb? ^Abdoellah de zoon van ^Omar, moge Allah zijn daden belonen, zei tegen hem: zelfs niet voor één wee. Dat wil zeggen zelfs niet voor één wee tijdens de bevalling.

Allah weet het beste.