GOEDE MANIEREN VAN OMGANG

De moslim houdt van andere moslims.

De moslim zegt tegen de andere moslim als hij hem ontmoet:

“Assalamoe ^aleikom” en de andere zegt terug: “Wa ^aleikom assalaam wa rahmètoel-Lah”.

De moslim gaat vriendelijk en beleefd met de moslims om.

De moslim zegt tegen zijn moslim broeder, als hij iets goeds voor hem doet:

– barakal-Lahoe fiek; wat betekent moge Allah jou zegenen.

– of : Ahsannal-Lahoe ilèyk; wat betekent moge Allah jou goede dingen geven.

– of : djazakal-Lahoe gayran; wat betekent moge Allah jou belonen met goede dingen.