EEN AANTAL KARAKTEREIGENSCHAPPEN VAN EEN VROME MOSLIM

De vrome Moslim leest de Koran.

De vrome Moslim houdt van zijn gelovige ouders en respecteert hun.

De vrome Moslim gaat goed om met zowel degene die hem goed behandelt, als degene die hem slecht behandelt.

De vrome Moslim helpt de armen en de weeskinderen.

De vrome Moslim is gastvrij tegen zijn bezoekers en gaat vriendelijk met zijn buren om.

De vrome Moslim steelt niet.

De vrome Moslim slaat een andere Moslim niet zonder reden.

De vrome Moslim kwetst een andere Moslim niet zonder reden.

De vrome Moslim drinkt geen alcohol.

De vrome Moslim gebruikt geen drugs.